อะไรเป็นสาเหตุของความไม่มั่นคงด้านน้ำของเคปทาวน์ และสิ่งที่สามารถทำได้เกี่ยวกับเรื่องนี้

อะไรเป็นสาเหตุของความไม่มั่นคงด้านน้ำของเคปทาวน์ และสิ่งที่สามารถทำได้เกี่ยวกับเรื่องนี้

ในสมัยก่อนอาณานิคม Khoisan เรียกว่า Cape Town, //Hui !Gaebสถานที่ “ที่ซึ่งเมฆรวมตัวกัน” และCamissa “สถานที่ของน้ำหวาน” อนาคตของเมืองจะถูกหล่อหลอมด้วยน้ำเหมือนในอดีต แต่จะต้องให้ความสนใจกับผู้ขับขี่และสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ามากขึ้น เมืองนี้ประสบปัญหาปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 2 ปีครึ่งที่ผ่านมา ส่งผลให้เขื่อนเก็บกักหลักมีการเติมประจุอย่างจำกัด ภูมิภาคเวสเทิร์นเคปได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติท่ามกลางภัยแล้งที่ยืดเยื้อ

ปริมาณน้ำฝนในช่วงหกสัปดาห์ข้างหน้าจะมีความสำคัญ 

เคปทาวน์มีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนโดยมีฝนตกชุกในฤดูหนาว หากไม่มีพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงและไม่มีการแทรกแซงที่สำคัญในการเสริมเสบียงจากแหล่งอื่น เช่น ชั้นหินอุ้มน้ำในท้องถิ่น น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว หรือการแยกเกลือออกจากน้ำทะเล เมืองนี้อาจขาดแคลนน้ำภายในสิ้นปีหรือในต้นปี 2561

เคปทาวน์เกือบทั้งหมดพึ่งพาน้ำผิวดินจากเขื่อนเก็บกักหลัก 6 แห่ง แม้จะมีการเติบโตของจำนวนประชากรและความต้องการน้ำที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ประสบความสำเร็จในการใช้การจัดการความต้องการน้ำในช่วง 17 ปีที่ผ่านมาเพื่ออนุรักษ์น้ำโดยการแก้ไขรอยรั่ว ลดแรงดันน้ำ ให้ความรู้แก่ผู้ใช้และจำกัดการใช้น้ำกลางแจ้ง แต่ด้วยตัวของมันเองแล้ว ขั้นตอนเหล่านี้ไม่น่าจะเพียงพอที่จะหลีกเลี่ยง “วันที่เป็นศูนย์” จำเป็นต้องเพิ่มแหล่งน้ำสำรอง

มีสองสิ่งที่เคปทาวน์ต้องทำให้ถูกต้อง: ประการแรก ต้องปรับปรุงระบบเตือนภัยล่วงหน้า พูดง่ายกว่าทำ ภัยแล้งในปัจจุบันมาถึงอย่างรวดเร็วและไม่มีการเตือนอย่างมั่นใจจากชุมชนวิทยาศาสตร์ ประการที่สอง ต้องกระจายการจัดหาน้ำและพึ่งพาแหล่งน้ำผิวดินน้อยลง สัญญาณเตือนล่วงหน้าของภัยแล้งที่ รอดำเนินการในปี 2560 ไม่ชัดเจนหรือดังพอที่จะกระตุ้นให้ดำเนินการได้ทันท่วงที เป็นผลให้เมืองถูกจับได้โดยไม่รู้ตัว บางทีความสำเร็จของโครงการความต้องการน้ำอาจสร้างความปลอดภัยที่ผิดพลาด

พลเมือง ธุรกิจ เจ้าหน้าที่ และนักการเมืองตอบสนองช้าต่อคำเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนที่อาจเกิดขึ้น นี่คือเหตุผลหลายประการ น้ำได้รับการยอมรับ; มีข้อความที่สับสนมากเกินไปเกี่ยวกับวิธีการจัดการน้ำ และมีความเฉื่อยชาโดยทั่วไปในการปรับตัวให้เข้ากับการขาดแคลนน้ำ เพราะดูเหมือนจะไม่มีความสำคัญจนกว่าจะขาดแคลนน้ำ

ชาวออสเตรเลียได้เรียนรู้ด้วยว่าไม่มีการแก้ไขอย่างรวดเร็ว 

พวกเขายังคงทำงานเกี่ยวกับการแทรกแซงและการศึกษาใหม่ 10 ปีหลังจากภัยแล้งสิ้นสุดลง

เมืองเคปทาวน์กำลังติดตามแนวโน้มที่คล้ายกันโดยการสำรวจเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่สิ่งเหล่านี้จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการและส่งน้ำในปริมาณที่เพียงพอเพื่อช่วยเหลือเมืองจากภัยพิบัติ ในขณะเดียวกัน การประหยัดน้ำเป็นเกมเดียวในเมืองโดยหวังว่าจะซื้อเวลาให้เมืองได้เพียงพอจนกว่าจะถึงฤดูฝนในฤดูหนาวถัดไปในปี 2561

จะทำอย่างไร?

ตัวขับเคลื่อนทรัพยากรน้ำเปรียบเสมือนฟันเฟืองในระบบกลไก พวกเขาเลี้ยวช้า – บางคนมากกว่าคนอื่น บ่อยครั้งที่พวกเขาไม่สามารถดึงดูดเจตจำนงทางการเมืองหรือความสนใจทางการเงินได้ เนื่องจากการจัดการน้ำกำลังแข่งขันกับลำดับความสำคัญและความต้องการอื่นๆ

สิ่งที่จำเป็นในทันทีคือเพื่อให้แน่ใจว่าเคปทาวน์มีน้ำเพียงพอสำหรับให้บริการ ประชาชน4 ล้านคนโดยมีความต้องการรวมกันอย่างน้อย 500 ล้านลิตรต่อวัน โดยจะเกี่ยวข้องกับการลงทุนจำนวนมากในการจัดหาน้ำทางเลือก เช่น น้ำพายุ น้ำใต้ดิน น้ำทะเล หรือน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วสำหรับการบริโภคที่ไม่ได้ดื่ม

แต่การลงทุนเพื่อบรรเทาวิกฤตต้องบริหารอย่างระมัดระวัง การใช้จ่ายฉุกเฉินสามารถเริ่มต้นวิกฤตใหม่อีกครั้ง ซึ่งอาจนำไปสู่การติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากไม่เหมาะสมหรือมีราคาไม่สูง

แผนระยะยาวจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่ “การพิสูจน์สภาพอากาศ” ของเมืองเพื่อให้แน่ใจว่าจะกลายเป็นเมืองที่ไวต่อน้ำ แผนเหล่านี้ควรรวมถึงการรักษาเมืองให้เหมือนแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ ควรเก็บกักน้ำไว้ในถังเก็บน้ำฝน บ่อกักน้ำ ในน้ำใต้ดินที่อัดประจุใหม่และที่ราบน้ำท่วมถึง

แผนควรรวมถึงการสร้างชีวิตใหม่ให้กับทางน้ำของเมืองและการฟื้นฟูระบบธรรมชาติ นี่คือการพิจารณาคุณค่าของน้ำพุ แม่น้ำ และลำธารเสียใหม่ ทางเดินสีฟ้าและสีเขียวเหล่านี้เป็นแหล่งน้ำที่มีคุณค่าในการลดอุณหภูมิของเมือง

เมืองนี้ต้องมั่นใจว่ามีแผนที่เหมาะสมที่คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพอากาศที่ยืดเยื้อ เพื่อให้สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องรวมถึงความสามารถในการปลดล็อกการลงทุนและการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

นอกจากนี้ ภัยแล้งนี้กำลังสร้างเงื่อนไขสำหรับ “ความปกติใหม่” ซึ่งประชาชนจะต้องมีทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับเกณฑ์การใช้น้ำอย่างยั่งยืน

สล็อตเว็บแท้ / 20รับ100 / เว็บสล็อตออนไลน์